Na stronie prawo jazdy Warszawa .pl jest obecnie   osoby on-line: 1 uzytkownikw
.: Strona glowna
.: WORD Warszawa
.: Forum
.: Prawo jazdy - info
.: Dokumenty
.: Oplaty
.: Zadania egzaminacyjne na placu
.: Pojazdy egzaminacyjne
.: Dzielnice
.: Kontakt
szkola nauki jazdy Auto Trening
reklama waska prawo jazdy warszawa
.: Dokumenty :.


1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek jest specjalnym drukiem i nie ma moliwoci pobrania wersji elektronicznej. Wersja papierowa dostpna jest w Biurze Obsugi Klienta w WORD Warszawa.

2. Dowód uiszczenia opaty za egzamin

Opaty za egzamin mona dokona w kasie znajdujcej si w Biurze Obsugi Klienta lub przelewem na konto WORD Warszawa.

3. Fotografia

Fotografia powinna mie wymiary 3,5 x 4,5 cm. Powinna przedstawia osob bez nakrycia gowy i okularów z ciemnymi szkami w taki sposób, aby ukazywaa gow w pozycji lewego póprofilu, z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego owietlenia.

4. Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania bada kierowców, stwerdzajce brak przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami.

5. Zawiadczenie o ukoczeniu kursu

Zawiadczenie wydane przez orodek szkolenia kierowców informujce o ukoczeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie:
- szkolenia podstawowego, lub
- szkolenia dodatkowego - jeeli trzykrotnie uzyskao si negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

6. Pisemna zgoda rodziców lub opiekuna

Pisemna zgoda na przystpienie do egzaminu na prawo jazdy konieczna jest w przypadku nieukoczenia przez kandydata na kierowc 18 roku ycia.

7. Kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii lub zawiadczenie o zdanym egzaminie pastwowym

Konieczne w przypadku przystpowania do egzaminu na nastpujce kategorie prawa jazdy:
- C, C1, D, D1 - wymagane prawo jazdy lub zawiadczenie kat. B
- B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - wymagane prawo jazdy lub zawiadczenie kat. B, C, C1, D lub D1,
- A, B, C lub D - wymagane prawo jazdy lub zawiadczenie kat. A1, B1, C1 lub D1.

8. Dowód osobisty lub paszport

Przy zapisie naley przedstawi do wgldu dowód osobisty osoby zapisywanej lub paszport (z zaczonym zawiadczeniem o zameldowaniu).

ródo: http://www.word.waw.pl/

Serwis poleca:
dziekujemy za wizyte na naszej stronie prawo jazdy Warszawa .pl Zapraszamy ponownie

Wszelkie prawa zastrzezone