Na stronie prawo jazdy Warszawa .pl jest obecnie   osoby on-line: 1 uzytkownikw
.: Strona glowna
.: WORD Warszawa
.: Forum
.: Prawo jazdy - info
.: Dokumenty
.: Oplaty
.: Zadania egzaminacyjne na placu
.: Pojazdy egzaminacyjne
.: Dzielnice
.: Kontakt
szkola nauki jazdy Auto Trening
reklama waska prawo jazdy warszawa
.: Opaty :.


kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

cao

AM 30 140 170
A, A1, A2

30 z

180 z

210 z

B

140 z

170 z

B1, C1, D1, T

170 z

200 z

C, D

200 z

230 z

B+E - 200 z 200 z
C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

245 z

245 z

POZWOLENIE 30 z 125 z 155 z
B z kodem 96 - 170 z 170 z
 
  • Znika 50% za egzamin praktyczny przysuguje osobom niepenosprawnym posiadajcym orzeczenie lekarskie z adnotacj, e mog prowadzi pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda egzaminacyjna odbywa si pojazdem tej osoby.

    (podstawa prawna:rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie egzaminu pastwowego oraz stawek wynagrodzenia zwizanych z uzyskiwaniem uprawnie przez egzaminatorów (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2013 poz. 78) )


  • Jeeli osoba egzaminowana uzyskaa negatywny wynik czci teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystpia do egzaminu pastwowego w wyznaczonym terminie, orodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opaty za egzamin

    (podstawa prawna: § 11 ust. 3 rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dnia 5 wrzenia 2012r. poz. 995)

Serwis poleca:
dziekujemy za wizyte na naszej stronie prawo jazdy Warszawa .pl Zapraszamy ponownie

Wszelkie prawa zastrzezone